Luty 24 2017 05:47:14
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Pliki do pobrania
· Newsy
· Kontakt
· Szukaj

· Kalendarz
· Mapa serwisu
Ostatnie artykuły
· Liściaki - kompozycj...
· Mam swoje miejsce - ...
· Poznajmy się - zajęc...
· Zdrowo jem
· W świątecznym nastroju
Upload/Download

Nowe Pliki

· Konkurs "Zdrowo...
· Zajęcia otwarte...
· Plan na grudzie...
· Plan na paździe...
· Regulamin konku...

Najlepszych 5 plików

· Plan na miesiąc... [2417]
· Sprawozdanie z ... [1507]
· Plan na miesiąc... [1477]
· Plan na miesiąc... [1224]
· Plan pracy dyda... [1067]
Ankieta
Czy nauczyciele wychowania przedszkolnego powinni prowadzić zajęcia z języka angielskiego?

Tak
Tak
4% [1 głos]

Nie
Nie
26% [6 głosów]

Powinni prowadzić je nauczyciele języka angielskiego
Powinni prowadzić je nauczyciele języka angielskiego
65% [15 głosów]

Nie mam zdania
Nie mam zdania
4% [1 głos]

Ogółem głosów: 23
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 25/06/2015 13:14

Archiwum ankiet
Ostatnie Fotki
Słodycze z ciastoliny
Jesienne drzewo
Jesienne drzewo
Jesienne drzewo
Foto chmurka
Reklamy
Nawigacja
Artykuły » Materiały dla studentów » Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu

Organizacja zajęć - polega ona na wcześniejszym przygotowaniu pomocy dydaktycznych, treści zajęć, scenariusza oraz wszystkiego co potrzebne do ciekawego przeprowadzenia zajęć z dziećmi. Aby zajęcia były dla dzieci ciekawe, należy przede wszystkim dostosować je do wieku dzieci oraz usunąć zbędne bodźce, które mogłyby dzieci rozpraszać. Można do nich zaliczyć np. zabawki przyniesione przez dzieci z domu. Od początku roku szkolnego można dzieciom wydzielić miejsce (np. ustawić w kącie plastikowy kosz) w którym dzieci będę trzymały zabawki podczas zajęć.
Należy również pamietać, że udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny i nie należy ich zmuszać do udziału. Niektóre dzieci bowiem, nie są w stanie skupić uwagi tak długo, aby wytrzymać nawet 10 minutowe zajęcie. W przypadku dzieci sześcioletnich z kolei należy pamiętać, że jedno zajęcie dziennie jest obowiązkowe.
Wyóróżnić możemy 3 grupy metod prowadzenia zajęć w przedszkolu:
1) Metody oparte na obserwacji -
pokazywanie dziecku, obrazków, ilustracji, pomocy naturalnych, zdjęć, plakatów itp.
2) Metody słowne - stosowane są np. w rozmowach z dziećmi, opowiadania nauczycielki, pogadanki, rozwiązywanie zagadek, czytanie wierszyków, słuchanie nagrań z płyt cd itp.
3) Metody praktycznego działania - są to metody, do których możemy zaliczyć teatrzyki, malowanie, wycinanie, układanie rytmów, zajęcia plastyczne itp.

Zajęcia w grupie mieszanej różnią sie tylko jednym szczegółem w porównaniu z zajęciami prowadzonymi w grupach jednolitych. Mianowicie chodzi tutaj o dopasowanie treści zajęć zarówno do jednej jak i drugiej grupy wiekowej. Opracowujemy wtedy np. po jednym celu dla 3 latków i jednym celu dla 4 latków.
Główny podział na rodzaje zajęć w ciągu dnia to:
1) Ranek - zajęcia, które odbywają się przed śniadaniem, pogadanki, zabawy ruchowe i zabawy dowolne.
2) Pierwsze zajęcia - zajęcia główne, które mają realizować założone treści programowe.
3) Trzecie zajęcie - zajęcia popołudniowe, zajęcia indywidualne, wyrównawcze, kompensacyjne - uzupełnianie braków.

Opracowała: mgr Monika Perska na podstawie wykładów
Komentarze
#11 | tracyl327 dnia luty 13 2017 14:09:24
#12 | frigby278 dnia luty 15 2017 01:46:36
Girls are not able to live without handbags in recent times. While society is actually building now days, madness of ladies handbags has evolved a lot. At the begining of days and nights, ladies handbags are just solely bags which can be mostly went on special occasions. These days, it will become an absolute necessity of contemporary community. Presently, these kinds of bags are designed with high technology. Cellular phone, bag and many types of types of make-up goods are transported of these bags. People who find themselves business office visitors ladies, they also hold handbags for keeping essential textbooks, paperwork and many others. consequently, it is really crucial for female to transport handbags external. The truth is the designers wish to fulfill the tastes of girls. They've improved their types of handbags every once in awhile. Your developing functions of handbags decide to make the idea additional helpful. In addition, little dimensions handbags are utilized in transporting recreational exercise, large dimension or over measurement handbags get to be the trend associated with layout. Many most respected brands are producing women of all ages handbags. That they attemptedto help make interesting handbags together with beneficial characteristics. Handbags could be matched in accordance with the occasion or even activities that happen to be going to show up at. Official handbags will assist you to take all of your critical reports and those regarding wedding and also special celebrations that can go with people instances also. There are substantial number of handbags come in market place. You can choose from several hues, variations and supplies to discover the excellent style of handbag on your side. The favourite handbags are those that are crafted from leather-based.Though, handbags are not only used for vogue objective. The majority of them are generally must regarding business women. They should take critical records, organization computer products so that the particular handbags have to be built useful. This has in the end ended in a tremendous array of elegant however functional bags from the the surface of the makers. There are several well-liked models involving handbags which can be definitely very popular within industry. These are generally handbags, Prada and also bags. The diverse Hermes belt types of these labeled women handbags really are extremely interesting and chic. These days, the company handbag can be reaching brand new levels. It's the best way to get into fashion market. To acquire some essential information about females handbags, you may take the the assistance of net. There are numerous sites whereby you can get depth information about the idea. In reality you can get these kinds of bags via online shopping. There are many searching web-sites are available whereby you can get these kinds of stylish bags.
#13 | frigby278 dnia luty 19 2017 18:56:26
Whom does not would like getting extra keeping place and organization on their home and the majority of people possess looked at the TV promotion for that Room Bag as noticed on the telly goods and services. Being a summary in our awareness most of us going to create a Room Bag evaluate which will look at the claim the maker can make which can be twice the store space as well as basically answer the actual dilemma regarding should the Room Bag is usually a appropriate to obtain.When most of us bought space Bag many of us obtained 2 huge bags, 3 channel bags, 3 big bags, along with a clinging Area Bag for a whole of 7 vacuum close up bags. The first Room Bag assessment demo would be to set Several down comforter sets and two cushions into your fat SpaceBag. The room Bag approval to save lots of multiple your store location dropped quicker however we had been happy with the results in spite. This plainly quit a lot more space pertaining to store. Then we executed this particular assessment using filling up Eight substantial cardigans in the medium Space Bag. The particular Spacebag didn't have any issues keeping your sweaters along with slice your space for storage by 50 %. With this Room Bag evaluate perform agree that the Area Bag does exactly what it states being a space for storing saving idea perhaps not to the degree of triple this safe-keeping but a ton never ever the a lesser amount of and also most definately works with clearing up litter in addition to making some order within a room or maybe storage room. Along with it is major function as area saver this Spacebag has the other advantage of guarding solutions coming from form, shape, normal water, and mud through its airtight vacuum close up.Space Bag Evaluation can feel together with of which over-all this product is really a advantageous expense. It will create extra space along with hard drive in every atmosphere and protects stuff through widespread harming dangers. For that price of the Space Bag it is actually really low danger replace on the pros it provides Hermes Kelly bag and also at the moment they may be running a obtain One particular obtain 3 particular so that it is even more appealing.To people that wanted to have an set up material and also stuff, try yourself profiting from place bag accessible in websites. You will discover most of these useful.
#14 | frigby278 dnia luty 20 2017 02:28:21
Which will not desire possessing extra holding living space along with corporation on their property many people have considered the TV promotion for the Area Bag seeing that witnessed on television products or services. To be a summary of our interest we all going to develop a Room Bag assessment that could go through the state the software creator would make that's twice the storeroom area and in addition only interact with your dilemma connected with if your Area Bag can be a adequate to get.When we requested space Bag we received A couple of large bags, Two channel bags, Two substantial bags, along with a clinging Place Bag for an entire of seven machine close bags. The very first Space Bag assessment test ended up being to set Several down comforter sets and two cushions into the large SpaceBag. The place Bag acceptance to save lots of multi the particular storeroom area dropped quicker however we had been delighted with all the effects no matter. That simply left far more bedroom for store. Only then do we executed that examination together with filling 7 significant knitted garments into the medium Room Bag. The actual Spacebag did not have any problem having the knit tops and minimize the safe-keeping by 50 percent. In this Living space Bag review we perform recognize which the Space Bag really does what it really statements like a safe-keeping saving idea perhaps not as far as involving three-way your storage space however a whole lot by no means the a lesser amount of in addition to most definately works with clearing litter along with developing many purchase in a very place or even closet. Together with their main be the living space saver the Spacebag provides the additional benefit for safeguarding merchandise through mould, mold, normal water, and dust as a result of their air tight vacuum close off.Space Bag Critique feels with certainty in which all round this device is usually a useful investment. It does produce extra space in addition to safe-keeping in a environment and also defends items by typical harmful hazards. To the cost of the place Bag it is actually very low risk buy for the pros it includes and today these are managing a obtain One acquire A couple of special which makes it a lot more appealing.To people who planned Hermes belts clearance sale to offer an coordinate stuff in addition to things, consider on your own getting some living space bag accessible in the web. You'll discover these exciting.
#15 | frigby278 dnia luty 20 2017 04:34:54
Erina Kors watches are made along with real persons throughout thoughts and yes it echos in their really possible looks. You could seldom ever head out wrong with the awesome timepiece -- regardless if you are gaining a full go well with or simply a new jacket having jeans. It is suggested to be complex and also revolutionary inside mostly every situation.Michael Kors features the existing collection of timeless buckskin bags which are wonderfully fashionable. The particular Prescott creator natural leather handbag selection functions eye-catching styles with appealing aspect in addition to traditional colours. Listed below are of the extremely up-to-date bags from the Prescott females's creator bag assortment.The deal with of the globally 3 thriving areas, or even your organization's greatest "incredible functionality, Chairman and Major Executive Official of that Greater China Hermes Birkin and taiwan Lida Kang made virtually a many years this high-end of an tale: Internet site additionally started out approach to life deluxe buyer designs.Michael Kors' dress will not likely strike outlets until the winter months moment, if you wish to look good within a dress the same as this particular now there is a substitute that could absolutely compare. Neiman Marcus offers this specific Emilio Pucci importance that can undoubtedly carry out decent task on replicating Michael Kor's springtime look these days.If you are discovering designer handbags with regard to through alone or even for re-sale , nor advise to pay for pricey expenses, there is a reliable amount of solutions. A ton connected with designer bags may be quit an array of techniques and in addition they do not display offering upwards some sort of several weeks salary to accumulate all of them. Stick with the help down below to discover basically only specifically exactly how you could possibly get money-saving Handbags handbags in a selection of corporations.Michael Kors HandbagsMichael Kors timepieces offer an one of a kind feeling associated with high-end and class close to all of them and patterns make sure that they may be given serious attention. These kind of timepieces possess a degree of persona that creates all of them greatest options for beautifying. And the best component is always that even though they usually are efficiently made, they may not be every thing high priced. Particularly if in comparison with the really high-end designer watches in which access multitudes of greenbacks.The Skorpios number of luggage from this creator requires a several method to final the leading. This specific exclusively created smaller carrier carries a gathered or maybe drawstring top rated in which advances a fascinating consistency for the complete object. This combined takes care of are generally accentuated having metal clasps in gold and silver. That bag emerged in a lot of hues including dark-colored, bright and a steel rare metal.Bleecker The road may be the dwelling centered of several involving means's top tags : Marc Jacobs, Ralph Lauren, Lulu Guinness. That December, will certainly certainly always be showcasing his / her name for the favored West Area remove because gone over by simply WWD online. Kors will surely amount single,475 square-foot method of daily life shop displaying products and various some other person objects from the trademark label. The video store will unquestionably most surely always be exposed at Olive & & Bette's previous spot at 384 Bleecker Street.
#16 | coryd172 dnia luty 21 2017 06:41:43
Air Max 2016 womens
Air Max 2015 mens
Air Max 14
Air Max 90 orange
Nike Air Max 90 kids
Nike Air Max 90 2015
Air Max outlet
griffey Max
Air Max 2014 black
Nike Air Max jr
Air Max 1 Nike id
Nike Air Max 2013 cheap
mens Air Max 2014
Nike Air Max 2013 black
Air Max lunar90 sp
new Nike Air Max 2014
Nike Air Max 90 black and red
Nike Air Max 2014 boys
Air Max 1 atmos
Nike Air Max goadome acg boot
discount Air Max
red Air Max 2013
Nike Air Max 95 mens
white Air Max 95
2015 Nike Air Max release date
Nike Air Max uptempo 97
all blue Nike Air Max
Nike Air Max bw
blue Nike Air Max 90
Nike mens Air Max 2014 running shoes
Air Max green
Nike Air Max solar red
Nike AirMax tailwind
2015 womens Air Max
Nike Air Max 2000
Air Max ice red
Air Max retro
neon Air Max 90 hyperfuse
Nike Air Max 97 hyperfuse
Nike Air Max 95 black
Nike Air Max 2014 white
93 Air Max
Air Max ones
burgundy Air Max
Air Max 95 doernbecher
Air Max 85
Max 1
Nike AirMax 97
Nike Air Max excellerate
Air Max 1 prm
Nike Air Max mens 2014
womens Nike Air Max 1
Nike Air Max 2014 kids
Air Max goadome
Air Max 95 glow in the dark
Air Max 90 hyperfuse infrared
Nike Air Max 1 bhm
Nike Air Max lunar90 sp moon landing
2009 Nike Air Max
Nike Air Max 90 essential black
all Air Max shoes
Nike Air Max cork
Nike Air Max lebron
Nike Air Max 90 grey
grey Air Max 90
Air Max london
red and white Air Max
blue and white Air Max
Air Max thea black
AirMax Nike
Nike Air Max 1 gpx
Air Max 1 white
Air Max premium
Air Max 1 liquid gold
mens Nike Air Max wright
Air trainer Max 94
Nike Air Max plus hyper blue
womens Nike Air Max 95
Nike Air Max 2014 blue
Air Max thea jacquard
Air Max 90 usa red
Nike Air Max trainer
1995 Air Max
Nike Air Max 90 infrared 2015
mint Air Max
cheap Air Max 2014
neon Nike Air Max 90
Air Max 2001
Air Max 90 og
camo Nike Air Max
grey Air Max 95
Nike Air Max 90 black and grey
new Air Max 95 2014
Air Max tennis shoes
Nike Air Max 90 neon pink
yellow Nike Air Max
liquid gold Air Max
Air Max atmos
infant Air Max
Nikelab Air Max 1 patch
mens Nike Air Max 1
Nike Air Max for womens 2014
Air Max 95 og
girls Air Max
Air Max 2007
Air Max 15
Air Max 90 infared
navy blue Nike Air Max
Nike Air Max dt 96
Air Max 90 id
mens black Nike Air Max
neon Air Max 95
Air Max 90 ice gym red
Air Max effort tr
Nike Air Max boots for men
pink Air Max 2014
Nike Air Max for mens
Nike Air Max lunar90 womens
Air Max 1 leather
Air Max 1 paris
Nike Air Max 95 neon
Air Max 2014 blue
2015 Air Maxes
newest Nike Air Max
Nike Air Max 24 7
Air Max pink
95 Air Max shoes
Nikes Air Max
women Nike Air Max 90
Nike Air Max black and pink
gray Air Max
Nike Air Max 2013 sale
all black Air Maxes
Nike Air Max 2015 men
Nike Air Max mens shoes
2014 Nike Air Max womens
Nike Air Max penny 1 for sale
Nike Air Max flyknit 2015
blue Air Max 2014
2015 Nike Air Max mens
Nike Air Max 90 men
2015 Nike AirMax
90s Air Max
Nike Air Max 90 hyperfuse red
Air Max camo
Nike Air Max thea women
white Air Max 90 womens
Nike Air Max 1 leather
Nike Air Max torch
black and grey Air Max
Nike Air Max flyknit womens
Nike Air Max 90 blue and white
Air Max safari
Air Max 2000
Air Max plus for sale
white Air Maxes
all red Air Max 90 hyperfuse
Air Max 1 mid
Max light
Nike Air Max 90 essential womens
Air Max 2014 red
Air Max roshe
purple Nike Air Max 2014
mint green Air Max
Air Max 95 men
Air Max 1 hyperfuse
black and orange Air Max
Nike Air Max 1997
toddler Air Max 90
Nike Max thea
Nike Air Max wright grey
Air Max shoes for women
orange and black Air Max
Air Max 9
red october Air Max
Nike Air Max 95 no sew
Nike Air Max 90 breathe
Nike Air Max 2015 white
red and black Air Max
Nike flyknit Max mens
Nike Air Max 90 womens cheap
Air Max 95 london
Nike Air Max 90 denim
Air Max 90 green
Nike 2013 Air Max
red Air Max 1
Nike Air Max paris
Nike Air Max 90 hyperfuse neon pink
red Nike Air Max 90
lebron Air Max low
Nike womens Air Max 2013
2015 Air Max womens
Nike Air Max 2014 grey
Air Max grey
Air Max uptempo 95
womens black Nike Air Max
2011 Air Max
Nike mens Air Max 90
Nike Air Max stutter step 2 basketball shoes
#17 | coryd172 dnia luty 22 2017 19:26:32
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Reklamy
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przedszkole Krasnoludki
Rok Szkolny 2009/2010
Rok Szkolny 2010/2011
Rok Szkolny 2011/2012
Rok Szkolny 2012/2013
Facebook
Kanały RSS
RSS Komentarze: gałąź
RSS Komentarze: kategoria

RSS News
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
RSS Linki
Polecamy
PUBLIKACJE NAUCZYCIELIStrony Nauczycieli
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Wygenerowano w sekund: 0.10 22,080,496 unikalne wizyty