Luty 24 2017 05:46:52
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Pliki do pobrania
· Newsy
· Kontakt
· Szukaj

· Kalendarz
· Mapa serwisu
Ostatnie artykuły
· Liściaki - kompozycj...
· Mam swoje miejsce - ...
· Poznajmy się - zajęc...
· Zdrowo jem
· W świątecznym nastroju
Upload/Download

Nowe Pliki

· Konkurs "Zdrowo...
· Zajęcia otwarte...
· Plan na grudzie...
· Plan na paździe...
· Regulamin konku...

Najlepszych 5 plików

· Plan na miesiąc... [2417]
· Sprawozdanie z ... [1507]
· Plan na miesiąc... [1477]
· Plan na miesiąc... [1224]
· Plan pracy dyda... [1067]
Ankieta
Czy nauczyciele wychowania przedszkolnego powinni prowadzić zajęcia z języka angielskiego?

Tak
Tak
4% [1 głos]

Nie
Nie
26% [6 głosów]

Powinni prowadzić je nauczyciele języka angielskiego
Powinni prowadzić je nauczyciele języka angielskiego
65% [15 głosów]

Nie mam zdania
Nie mam zdania
4% [1 głos]

Ogółem głosów: 23
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 25/06/2015 13:14

Archiwum ankiet
Ostatnie Fotki
Słodycze z ciastoliny
Jesienne drzewo
Jesienne drzewo
Jesienne drzewo
Foto chmurka
Reklamy
Nawigacja
Artykuły » Materiały dla studentów » Pedagogika Janusza Korczaka
Pedagogika Janusza Korczaka
Pedagogika Janusza Korczaka Janusz Korczak był lekarzem, pisarzem, pedagogiem. Moralistą i działaczem społecznym. Twórczość literacka Korczaka dla dzieci wiązała się z głęboką znajomością psychiki dziecięcej, liryzmem i humorem. Radykalizm w myśleniu Korczaka, konsekwencja w działaniu oraz miłość w odczuwaniu i obejmowaniu wzajemnych relacji z dziećmi stworzyły niepowtarzalną koncepcję Nowego Wychowania, której istotą jest poszukiwanie gwarancji dla ludzkiej, a nade wszystko dziecięcej wolności i dla sensu ludzkiego życia. W jego dziełach zawarta jest optymistyczna wiara i dobroć natury człowieka w jego zdolność do swobodnego kreowania świata wartości. Podstawowe założenia pedagogiki Janusza Korczaka to: - Szacunek do dziecka jako człowieka rozwijającego się poprzez własną aktywność, jako podmiotu. - Zasada partnerstwa dziecka w procesie wychowawczym. - Prawo dziecka do opieki oraz odpowiedzialność społeczeństwa dorosłych za warunki życia dziecka. - Poszukiwanie syntezy wiedzy o dziecku. - Techniki działania pedagogicznego jako konsekwencji przyjętych ogólnych założeń systemu opiekuńczo - wychowawczego. - Koncepcja wychowawcy, wynikająca z ogólnej postawy Korczaka wobec dziecka. Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycję dzieci w społeczeństwie, ich zależność od dorosłych. Domagał się by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym etapie swego istnienia i ma prawo być sobą, takim jakim jest. Najczęściej wydobywanymi w dyskursie pedagogicznym poglądami Korczaka, są te, które eksponują swoistego rodzaju imperatyw pedagogiczny, jakim jest w jego dziełach indywidualne podejście wychowawców do każdego dziecka, jego wyjątkowa rola w życiu społecznym, w tym szczególnie mocno akcentowana kategoria praw dziecka, które w perspektywie ontologicznej są tożsame z prawami osób dorosłych. Dziecko bowiem nie może być dodatkiem do życia dorosłych ani tym bardziej przedmiotem ich manipulacji, ale samoistną siłą i wartością. Z którą należy się liczyć. Przeciwny jest generalizowaniu, absolutyzowaniu dzieci w ogóle, gdyż tak naprawdę w procesie wychowania zawsze mamy do czynienia tylko z konkretnym indywiduum. Korczak był kreatorem takich wartości, jak: - miłość do bliźnich. - sprawiedliwość. - godność, - szacunek, - piękno, - prawda. Twierdził iż dorośli często nie dopuszczają dzieci do ich spraw codziennych, uznając je za małe i niedoświadczone. Studiując jego pisma pedagogiczne, odnajdziemy w nich apel do wychowawców, by zatroszczyli się o takie prawa dziecka, jak: - prawo do szacunku (dla niewiedzy, dla smutku, niepowodzeń i łez; dla misterium poprawy, dla młodego wysiłku i ufności, dla pracy poznania, dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu, dla własnych słabości); - prawo do miłości (do piersi matki, atmosfery ciepła i troskliwości) i przyjaźni; - prawo do tajemnicy (tajemnicy osoby, jak i własnych spraw, przeżyć i doznań); - prawo do samostanowienia (prawo antytezy, prawo do oporu, do protestu, do upominania się i żądania, do wypowiadania własnych myśli, do życia własnym wysiłkiem i własną aktywnością); - prawo do własności (siebie do samoposiadania i do swoich rzeczy); - prawo do własnego rozwoju i dojrzewania; - prawo do ruchu, do zabawy, do pracy i badania; - prawo do sprawiedliwości w życiu. Nurt wychowania skoncentrowanego na dziecku jest zatem w Polsce reprezentowany przez rodzimego pedagoga jako jedno z wielu możliwych podejść do dziecka - człowieka w procesie jego wychowania. Możemy zatem zmieniać świat, zaczynając od naprawy sprawy dzieci, czemu musi równolegle towarzyszyć samodoskonalenie, praca duchowa nad własnym charakterem czy osobowością osób dorosłych w tym przede wszystkim nauczycieli i wychowawców. Opracowała mgr Angelika Zielińska Nauczyciel Przedszkola nr 6
Komentarze
#1 | tracyl327 dnia luty 09 2017 17:41:22
#2 | frigby278 dnia luty 10 2017 03:49:18
First of all, look at the presentation regarding fragrance or bathroom h2o. Within the forgery you can observe different types of eye-catching not clear printing design, for instance - too small as well as obscure inscriptions. You should know : inscriptions around the original will almost always be apparent along with clean.For those aiming to stick with meeting, taking a basic rectangle kind is the better activity. Will not opt for the people which has a reddish colored finish or uneven shades. A straightforward glowing end is the better strategy to use. However, for those trying to furthermore draw a few consideration, a stupendous white colored end on a simple, round confront could also function very well. The treatment depends within the record that you're trying to help to make.A group of shareholders brought through Simon Lippiatt of Aristone Realty Investment capital comes to save the day from 245 Tenth Method, the 11-story residence nearby the Higher Collection that had been struggling with a foreclosure actions and several lawsuits. This shareholders have obtained out the debt members on the property, which include Citigroup in addition to Hudson Real estate Money, that had filed for you to confiscate their particular $43.Three or more trillion mortgage loan very last 03. Today, with the foreclosed action pulled, as well as the lawsuits, registered by companies around allegedly past due operate, settled, the project can be in schedule to very first early in the year.During the particular 1960's along with 1970's Europe watchmakers acquired massive competition by Okazaki, japan including Seiko. So that you can recapture the industry Nicolas G. Hayek, the founder of Swatch, presented a brand new number of Piece of fabric designer watches. Regarding his effort, he also desired to increase the use of analogue timepieces on the currently popular digital camera designer watches.Extell Improvement received a couple methods much better receiving the go-ahead in the city in it is Three.One million-square-foot Riverside Center venture, using single approval coming from a pair of Location Authorities committees. This 'yes' ballots simply by both the Panel about Land Use plus the Subcommittee with Zoning as well as Franchises are usually confident symptoms for that undertaking because it minds to a ultimate vote from the entire City Council later on this particular calendar month.Michael Kors timepieces are made along with true individuals thoughts and yes it displays inside their extremely attainable appears. You may not often go wrong that has a classy wristwatch ( space ) you may be donning the full match or merely a new jacket having trousers. It is can be tasteful and sophisticated in nearly all scenarios.The Skorpios assortment of carriers at this custom takes a various strategy to shutting down the highest. This specific distinctly fabricated more compact tote features a compiled or drawstring leading that produces a fascinating texture and consistancy for the complete portion. The particular combined deals with are usually adorned together with material clasps within silver and gold. This kind of bag comes in numerous colours like dark-colored, whitened as well as a precious metal platinum.Jay-Z possesses achieved a settlement in reference to his loan providers above the internet site of a thought out boutique inn nearby the Large Range and has now deeded the home returning to these individuals with the worth of the particular older home loan. Your hip-hop mogul, whose granted name is definitely Shawn Peterson, got combined together with real estate investors Charles Blaichman in addition to Abram Shnay to purchase your website, http://www.hermes...bag.co.uk/ a former Time period Warner Cable tv warehouse from 511 Gulf 21st Road, in The year 2007. The exact property would have been to get to be the to begin a lot of M Motels, but the program had been foiled if the lovers past due on their $52 thousand senior bank loan within August The year just gone, prompting a lawful combat in excess of their own interest charges.
#3 | frigby278 dnia luty 10 2017 22:15:45
Young adults are definitely the minor preferred by wedding ceremony celebration celebration fixed and stay allowed to eye-catching footwears. Gait Ceremony delivers innovative dress shoes and boots for kids including clasps along with extra padding that protect his or her toes throughout unsteady beachfront mud. dress footwears for the kids certainly are a little much more vibrant and excellent for more aged little ones.The fulfilling and powerful design of every single distinctive line of 70 Something like 20 footwears is definite to rework heads, which's correctly the strategy Ce Ce Face built them into. The lady also came out with the woman's particular unique distinct footwear in the 80 TWENTY name brand showing the woman advancement as being a designer along with highlight many of her very best patterns.However, it won't stop there. recognizes are available in excellent assortment and you'll likewise where ever you look with the a lot of classy and also tranquil patterns you will find. These Hermes Birkin bag similarly present the expansion in vogue along with the key has an effect on regarding. Many people at the same time use a genuinely straightforward layout method along with store with them the traditional seem higher than other things. Nevertheless, of which stylish appearance is definitely once again concealed with fantastic type and incredibly excellent seems to be. Therefore in a method, it really is moreover with regards to reintroducing the traditional and also the traditional while modern-day design.Michael Kors HandbagsIf an individual mean to get reasonably priced bags, utilize the purchasing ideas stated over. A lot of these people can require a wonderful option of having some sort of repeat as opposed to the real aspect. Nonetheless, fitness machine . your look, the variety of different particular person requirements usually are pretty beneficial and will totally allow you to get your bags you prefer at a rate you are able to take care of.Now we want take it easy and style craze, a lot of people much like the design and style store, for example Handbags is very type fashion, this the actual wonderful excellent involving appear, the item regularly create people fantastic feel.Michael Kors wristwatches experienced an over the world guarantee which is skilled for two main many years from your day of financial investment. You ought to absolutely basically keep the repeat of the account to obtain circumstances when the watch breakdowns with the promise period of time. The business situations to create cost-free repair features in addition to replacements through the entire extended warranty interval. Normal with conditions you've got fetish pertaining to observe next your assortment will certainly require 1.Whatever your selection is,or perhaps Marc Ecko watch, continuously go for a favorite electric outlet which can be sure to great payment and sturdiness. Create your gentleman a pleasant who owns most of these innovative timepieces making the day time.Every product from the Lodgings This year Collection might possibly provide easily, normally as well as glamorously by the girl around the action. Definitely not unexpected that will sessions the very best of each girl's listing like a type predisposition.
#4 | tracyl327 dnia luty 13 2017 06:14:02
#5 | frigby278 dnia luty 14 2017 21:54:36
Promoting products are a good way to promote your small business. They can be economical, entertaining to stop as well as marketing your organization since extensive as they are about. Really the only negative thing is that you will find a lot of beneficial advertising and marketing things it is hard that of them to give that up.A lot of businesses pick promo items that enhance the type of business. By way of example: Any pizzas store may well give away freezer heat for their buyers in order that their cell phone number will be conspicuously viewable in the kitchen space at all occasions. If anyone in the house carries a wanting for garlic bread, the amount is correct presently there. Easy stores or maybe newspaper is an acronym which advertise caffeine could fingers out there gourmet coffee cups.Selecting promo goods that usually are complimentary for your business stimulates your company correctly, but you'll discover other factors you'll want to help to make whenever determining which often merchandise to get. You should consider your own market. Kinds of objects can customers or perhaps clients on the standard frequently? Select the expanding year. Some objects, as an example material handbag bags, tend to be more suitable for certain seasons as opposed to runners.The addition of the the summer months months are an excellent time and energy to item purses. Cloth carry bags are specially appreciated through the entire summer months a few weeks since they're in fact outstanding beachfront bags. Even now not confident? Take a peek inside next main reasons why purses and handbags are fantastic summertime free gifts:* Material carrier bags are very well-known through the entire summer season a few weeks. Are going to utilised often. Some people hold purses and handbags towards beachfront, for you to flea areas and also to summer months functions. Should you offer bags at the start of the summer season, you can be guaranteed they can make sure by other individuals many season long.* Material carrier bags usually are hugely apparent. They are of a good dimensions which means your emblem could possibly be of excellent dimensions far too. A bigger business logo is visible through the higher mileage and may, therefore, make sure by means of a lot more people.* Emblem carrier bags are incredibly resilient they will last a long time. Therefore, when you hands out bags 12 months, you can land up advertising and marketing for many people the summer months periods. The way? Some people will probably have the purses well over one the summer months year. Every single season the bag has been employed, it truly is advertising your organization.As http://www.hermes...bag.co.uk/ you may inform, you'll find a lots of logic behind why tote bags are excellent summertime offers. They can be very beneficial and sturdy that ensures you will get ones moneys worth from them. And they are generally one of the greatest, almost all apparent promotion items offered. Thus, for anyone who is even now finding out which promoting what to buy for the summer months free time presents, possibly consider materials carry bags.
#6 | frigby278 dnia luty 15 2017 09:38:37
12 Fifteen, This year, Production vegetable Store current market, started off the charge associated with around the world expansion. Shutting because March 6, The year 2013, your in $ 61.Twenty, hases soared upward 206 %, since ased averse to the Bucks TWENTY difficulty pace has actually really turn out to be lately one of the most reputable IPO. Currently, the marketplace really worth close to Bucks 13.Some zillion, above Nine dollars.A single million Burberry approximation Private coach $ Age 14 billion.Containing a terrific number of handbags by Handbags Electrical outlet Keep, there is absolutely no explanation to obtain an artificial bag. Counterfeit bags aid physical violence, child punishment, abusing drugs because of this cheap deals of your lot much more ghastly legal pursuits. Summary struggle this artificial marketplace along with investment decision real custom made bags simply.This the autumn months, in the same manner may totally consist Shanghai inside a considerable page layout program, which is particularly precisely what they see the first course within Cina. Reality, as early as Two years returning, to do a lot of foreshadowing, the larger numbers of aspect style projects with the Work establishing Tiongkok aside from solid workers created side branch job environments with Cina.In the genuine existence, youngsters advocate Hermes Birkin to look similar chosen figures. Even though this may quit valuable, you'll be able to continuously carry out the adhering to acceptable place which would be to choose the glasses that your choice of style usages. Makes just like Ray-Ban,, in addition to Jeff Frd are employed simply by various stars of which teenage boys and girls worthy of, through using most of these models search because hot every single style of type of styles.Work Driveway host Heidi Klum perceives to it to get kindlied as soon as the girl seess bag grantings in 2010. Because of the high-rating easy reality Television set collection, is speedy transforming into a household marking regarding Us layout. His / her existing bag collection exhibits an all-inclusive assortment of designs through zebra-striped take bags in order to designed clutches for fashionably organization females who tend to be on a regular basis around the step. Aged selections like establishing emblem splendor remain featured.You may well equally pick several many other kind of bags including large clutch i465 bags and also handbags in excellent in addition to even more regulated autumnal colours. You'll find additionally a huge alternate of moneyed type upward totes, bags, clutch i465 bags in numerous style and design and colours. You'll find also interesting fantastic ipad extramarital affairs. My personal preferred ipad just for this autumn equinox is usually a shiny lime ipad from apple example that may surely go beautifully with our turtle fretboard top.Michael Kors, a winner creator for a lot of 3 decades, will be the majority of properly understood for making everlasting United states sports wear from inexpensive fees. Intended for bundles connected with a long time, he has in fact truly improved upon his distinctive line of item to display high-fashion clothes, footwear in addition to devices for gentlemen and females - showcasing amazing timepieces.Michael Kors Bags Web page certain alteration process, the creation of some sort of Vice-line brand name MICHAEL merchandise function girls's bags, shoes or boots, in addition to clothes collection, the focus repositioned to the add-ons set product improvement, pushing MK unveiled any time period of rapid advancement.
#7 | frigby278 dnia luty 15 2017 10:37:40
12 15, 2011, Manufacturing facility Electric outlet market, started out the interest rate involving worldwide growth. Shutting down because Walk 6, The year 2013, the particular on Dollar 61.Nineteen, hases rose way up 206 per cent, since ased opposed to your Money Thirty difficulties cost possesses basically basically become recently amongst the most respected IPO. At the moment, industry worthy of of approximately Dollar 14.6 zillion, in excess of $ 9.One particular billion Burberry approximation Private coach Bucks 15 million.Consisting of an remarkable number of totes through Bags Store Electric outlet Keep, there's no account in order to learn how to get a man-made bag. Counterfeit bags aid terrorism, little one wrong use, drugs neglect thus bundles of an entire whole lot lots a lot more gruesome offender routines. Manual struggle the unreal business and investment decision authentic programmer bags basically.This the autumn months, in the same manner may absolutely be made up Shanghai inside a considerable style university, which is exclusively just the thing these people in fact discover the 1st lessons within China and taiwan. Fact, as soon as 2 years previously, to execute a good deal of foreshadowing, the fantastic discounts of description style and design tasks with the Workplace with China as well as reliable staff created department operate options throughout Tiongkok.In the true existence, teenagers advise in order to resemble the enjoyed character types. Of course this most likely are not valuable, you might often perform following great element which is to discover the glasses that your chosen character works by using. Makes like Ray-Ban,, and Tom Frd are used by means of numerous celebrities of which teen ladies and young boys cost, and also utilizing these types you may seem because comfortable every single form of style of personality.Job Runway web host Heidi Klum recognizes to it to get kindlied while the girl seess bag providings for 2010. Cheers for the high-rating uncomplicated simple fact Tv set collection, can be quickly a residence draw with regard to U . s . fashion. The current bag collection includes a comprehensive assortment of designs from zebra-striped get bags for you to designed clutches pertaining to fashionably organization ladies that are constantly around the step. Aged options just like setting up logo layout charm remain involved.You may well likewise choose additional type of bags which includes large motorola clutch bags as well as handbags within stunning as well as a lot more scored autumn colours. There are moreover a substantial alternate connected with moneyed course up hand bags, bags, clutch bags in several layout and colours. You will find moreover marvelous vibrant apple ipad tablet festivities. Our desired ipad tablet because Hermes Birkin of this autumn equinox is a shiny red ipad case in point which will absolutely head out perfectly using my personal turtle throat major.Michael Kors, a new safe bet developer for most 30 years, is most productively comprehended to create traditional U . s . sports wear in cost-effective rates. For many many years, he's truly definitely brought up the line of item to display high-fashion garments, footwears as well as devices for males and females ( space ) showcasing extraordinary wristwatches.Michael Kors Bags Site specific change approach, the development of the Vice-line manufacturer Erina merchandise feature ladies's bags, shoes and boots, as well as clothes line, this emphasis transferred to this add-ons collection product, driving MK unveiled an amount of swift growth.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Reklamy
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przedszkole Krasnoludki
Rok Szkolny 2009/2010
Rok Szkolny 2010/2011
Rok Szkolny 2011/2012
Rok Szkolny 2012/2013
Facebook
Kanały RSS
RSS Komentarze: gałąź
RSS Komentarze: kategoria

RSS News
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
RSS Linki
Polecamy
PUBLIKACJE NAUCZYCIELIStrony Nauczycieli
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Wygenerowano w sekund: 0.08 22,080,489 unikalne wizyty