Luty 24 2017 05:47:43
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Pliki do pobrania
· Newsy
· Kontakt
· Szukaj

· Kalendarz
· Mapa serwisu
Ostatnie artykuły
· Liściaki - kompozycj...
· Mam swoje miejsce - ...
· Poznajmy się - zajęc...
· Zdrowo jem
· W świątecznym nastroju
Upload/Download

Nowe Pliki

· Konkurs "Zdrowo...
· Zajęcia otwarte...
· Plan na grudzie...
· Plan na paździe...
· Regulamin konku...

Najlepszych 5 plików

· Plan na miesiąc... [2417]
· Sprawozdanie z ... [1507]
· Plan na miesiąc... [1477]
· Plan na miesiąc... [1224]
· Plan pracy dyda... [1067]
Ankieta
Czy nauczyciele wychowania przedszkolnego powinni prowadzić zajęcia z języka angielskiego?

Tak
Tak
4% [1 głos]

Nie
Nie
26% [6 głosów]

Powinni prowadzić je nauczyciele języka angielskiego
Powinni prowadzić je nauczyciele języka angielskiego
65% [15 głosów]

Nie mam zdania
Nie mam zdania
4% [1 głos]

Ogółem głosów: 23
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 25/06/2015 13:14

Archiwum ankiet
Ostatnie Fotki
Słodycze z ciastoliny
Jesienne drzewo
Jesienne drzewo
Jesienne drzewo
Foto chmurka
Reklamy
Nawigacja
Artykuły » Przedszkole » Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej grupie "Misie"
Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej grupie "Misie"
Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej grupie "Misie"
za I półrocze roku szkolnego 2009/2010.


W grupie realizowane były zadania, które wynikały z obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej.
W pracy z dziećmi 5-6 letnimi szczególną uwagę poświęcono na integrację dzieci ze względu na rozpiętość wiekową, opiekę nad dziećmi młodszymi, nawiązanie bliskich i serdecznych kontaktów społecznych, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Stawia się też szczególny nacisk na wyciszenie i zdyscyplinowanie grupy.
Zwrócono uwagę na przyzwyczajanie do panowania nad własnymi emocjami i postępowania zgodnego z obowiązującymi zasadami regulującymi współżycie w środowisku przedszkolnym, rodzinie i środowisku poza przedszkolnym. W pracy z dziećmi tworzone były warunki do poznania otaczającego świata, wyjaśniania i przeżywania obserwowanych zjawisk. Rozwijane były zainteresowania pięknem przyrody, wspierane działania proekologiczne. Przekazywano wiedzę o zdrowym stylu życia, zachowaniach służących i zagrażających zdrowiu. Kształtowano nawyki prozdrowotne oraz zamiłowania do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu zgodnego z zasadami bezpieczeństwa.
Odbywały się też zajęcia poprzez które, kształtowano wrażliwość na muzykę, literaturę, stosowano różne formy: opowiadania, wiersze oraz improwizacje muzyczne.
Dzieci rozumieją i stosują symbole i znaki, w tym rozpoznają cyfry od 0 do 8,oraz następujące znaki matematyczne: równości (=), większości (>), mniejszości (<)oraz dodać (+) a także potrafią wykonywać działania matematyczne z wykorzystaniem tych znaków (w zakresie 8) zarówno na liczmanach, jak i na cyfrach. Tworzą zbiory równo- oraz różnoelementowe, porównują ich liczebność z przeliczaniem i bez, posługują się wyrażeniami o (tyle - konkretna liczba) więcej, o (tyle - konkretna liczba) mniej, klasyfikują przedmioty ze względu na jedną lub dwie cechy Potrafią także rozpoznać tekst drukowany i pisany, znają i rozpoznają następujące litery: A, M, O, T, I, K, Y, D, U, E, W, P, R, S, G, N, B oraz odczytują (ze zrozumieniem) krótkie teksty drukowane w zakresie poznanych dotychczas liter.
Dzieci rozpoznają i nazywają kolory, swobodnie posługują się kolorem w pracach plastycznych, tworzą prace z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów.
Potrafią zgodnie współpracować w samorzutnie zorganizowanych zespołach dziecięcych a także zorganizować zabawy tematyczne w kącikach zabaw z użyciem różnych rekwizytów. Układają obrazek z części z wykorzystaniem gotowych układanek, oraz pomocy przygotowanych przez nauczyciela. Słuchają czytanego tekstu, wy powiadają się na jego temat potrafią też opisać oglądany obrazek, historyjkę obrazkową, lub ułożyć do niej własne zakończenie,

Sprawozdanie sporządziła
mgr Elżbieta Głowa
Komentarze
#1 | estherprune dnia marzec 19 2010 12:58:53
Really good work about this website was done. Keep trying more - thanks!
#2 | frigby278 dnia luty 09 2017 12:49:32
Bags are known for their multifaceted works by using in addition to tools. Just lately their own change to some fashion set has made it much more indispensable for the clothes. Bags but not only involve security in transporting our own items of value as well as regular use it also accessorizes your seem. Previous bag was used being a general term with regard to detailing a crucial object as well as box of our own stuffs. Though with the particular evolution in the design and style, the actual lifestyle individuals traditional bag packs possess converted to the much better. Whether it can be for carrying your required goods or perhaps laptop computers, bags are very important addendums to the every day styling. An additional misconception around the power involving bags seemed to be they were more valuable addition intended for women clothing collection. The thought of bags staying highly relevant to women of all ages manner is effectively withered with the fruition most current models validating far more towards the reasoning behind unisex fashion. Right now we have seen bags getting made don't forget the structure and luxury requirement of adult men likewise. For example, a laptop bags are intended not only to ensure protection in order to laptops luxurious to all of us but also inside coherence to your most current trends popular and type. There are many solutions where you may get oneself of which excellent bag nearly all in cohesion to the most current movements of fashion and comfort. You can either decide on many bag retail store or even online shop to decide on of which ideal back-pack yourself. If you're living in locations such as Bangalore, amuse possibilities open to acquire mobile computer bags with Bangalore. It's also possible to work out to purchase bags on the internet throughout Bangalore. There are generally couple of required pre-requisites which need interest before you place your order to acquire bags online within Bangalore. Firstly you need to determine the purpose of the actual bag you wish to buy. If you would like get laptops bags within Bangalore you could Hermes belt UK make your current choice through the quite a few possibilities in live retailer an internet-based outlets. And also hardwearing . bags online in Bangalore with the traveling intent or compliment your requirement as a simple back-pack. The introduction of internet caused us all in several ways. The most latest addendums to this large listing of world wide web electricity would it be has effectively delivered fashion store to the click on of your respective little finger. It's simple to buy laptop bags in Bangalore having a pure click within your ring finger. With the advent with the on-line sites you should buy bags on the internet with Bangalore and also please your current requirement for a classy however cozy back-pack.
#3 | tracyl327 dnia luty 09 2017 21:51:59
#4 | tracyl327 dnia luty 13 2017 06:09:52
#5 | tracyl327 dnia luty 13 2017 16:36:40
#6 | frigby278 dnia luty 14 2017 19:23:19
Just before we start off of combined with the ClicGear the game of golf basket and bag assessment this query wishes to be regarded!"How substantially of your respective golf game is about acquiring or maybe remaining in condition?"Walking a course is the same as 45 minutes of cardio doing exercises. Cycling the course may assist you to focus greater as part of your recreation and also develop a greater rating. You've got selections:Right right here follows the ClicGear playing golf carry along with bag examination for the thought;1. Have your own bag. While Senior Golf players for anyone who is truly healthy carry a pencil bag. Force on anyone method, which has a playing golf bag relating to your shoulder joint may very well be damaging in your health and fitness in your choice for you to long term.2. Make use of a caddie. An excellent option to retain match and like the feeling within your method. This may come to be a fiscal strain just in case you accomplish very typically.3. Pull the trolley. Probably essentially the most affordable solution to enjoy a around of golf. The particular tranquility amongst you, this ClicGear golf cart and bag is a it is ideal. It truly is healthful, you'll receive to learn the course increased and also the " pulse " is usually ideal for a reasonably speedily video gaming involving playing golf. On the negative aspect, very undulating lessons can result in strain on muscular tissues in addition to weariness revenue opportunities to loss in emphasis.4. The electric press carry. This obviously provides you with all of the excellent parts of pulling a wagon without having the stress on Hermes Kelly your own muscle mass. Comes with a economical inference then when folded away is large to set up and think about from a car.5. One more ClicGear golf trolley in addition to bag carrier, the electrical golf automobile, ClicGear the game of golf carry, golfcart. Best of the pack. Golf game lavish on its most beneficial. Even though it is not going to do increased best for types wallet as well as level of fitness, you have the chance focus on your video gaming with out thoughts and numerous runs of low energy. Your foremost possibility to rating properly.Lately, I must confess of which ClicGear the game of golf cart along with bag judgements start nearly annoy me. I am finding utilized to working with a ClicGear the game of golf wagon with international packages, in tourneys and so on excursion where by I'm just simple sluggish. In my property program I wander along with the playing golf bag walking vigilantly powering me, for two good reasons, my personal tennis buddies carry out the same and i also require the determine. However I will be only a 66 twelve months fresh pensioner.
#7 | frigby278 dnia luty 15 2017 19:57:30
Eileen Kors wristwatches are designed with authentic individuals at heart plus it reflects of their incredibly possible looks. You may almost never fail with a stylish wrist watch ( space ) whether you're gaining a complete in shape or perhaps jacket using denim jeans. Experts recommend being classy and complicated inside many conditions.David Allen has in fact specified knowledge of Handbags checks out. She has really run inside the watch small business acquiring trademark label such as DKNY wristwatches, Prediction designer watches along with a couple of further enjoy brand names.As if the list associated with factors wasn't superb large the market price for this bag can be $198.Double zero. This particular bag can certainly preserve way up almost any slide clothing. The actual shop price for this bag additionally can make it pleasantly designed for any human being. Always be forewarned, many of the Bags Bags could quite possibly build anyone rear roughly $3,Thousand.Today, a close look is not merely something wear to see time. Ought to be real truth, a watch is an extendable of your self. You could learn just about all type of designer watches to demonstrate your own styles, your preferences, maybe in an identical means for an eyes catcher with a ton of gems. The problem is in the event you acquire on the web or perhaps for the shopping mall?Michael Kors BagsWhen an individual package featuring a risks that you maybe take it off, along with the long term you are going to absolutely truly experience incredibly nervous worrying this. in order you aren't receive organized you might surely typically lowered exceptional delivers involving option which often can attain ones rare metal. In order for I'm worried, now the Bags performs sale made, may possibly perhaps you merely remain kept in mind these days as well as do abstain pretty much everything and merely allow it proceed.If the wedding can happen for the mud, switch fail flip flops are usually an outstanding choice. If you are verifying precisely how you are going to fit sophisticated wedding gown to some pair of rubber make use of flops-don't problem. Gone are the days regarding ordinary beaches switch disaster shoes is the just footwear alternative for seaside wedding events. Beach front fresh women right now could select an enormous assortment of change fall down dress shoes which are in the evening lean, rubber-soled styles older. A sublime list of magic ensemble shoe, for example individuals manufactured by David Madden, are created to complement the trendy bridal clothing that is typically http://www.hermes...bag.co.uk/ used on the beach.Mad Guys isn't only some sort of phenomona about AMC, the great antique lean contacts displayed on the institution have got in fact become an important trend inside guys trend. This Mad Males tv present occurs in ab muscles beginning 1960's any time thin organizations traveled to their hight. Right now the show biz industry instances every day tend to be displaying the most important man heroes using the model fashion as well as modern-day manufacturers usually are critiquing the particular indicate pertaining to motivation on classic associations. If someone would like to try out this kind of typical design craze after hard work obtaining genuine old-fashioned 1950's as well as 1960's lean neckties.If an individual advise to have cost effective Bags, utilize the obtaining ticklers higher than. One of them does incorporate a dazzling option of having a replicate instead when compared to actual aspect. However, fitness machine . your own layout, the other particular person ideas are quite important and will certainly bring you the actual bags you choose at a cost you may deal with.
#8 | frigby278 dnia luty 19 2017 06:45:13
In the present cultural predicament wherever people are generally paying a lot of money trendy items, their particular craze with regard to designer handbags endure inevitable. This concept associated with hauling custom made handbags just isn't new. Not just it gives you potential buyers an original style as well as satisfaction and also tenders and opportunity avail authentic goods. If you want to purchase favourite developer bag, give you the item through many reputed sellers available in the market. It is best to on the other hand think about a number of variables before selecting the particular material.Designer boutiques in the individual marketplaces placed custom made objects for sale for your buyers who want to look for custom made and cheap handbags. Generally, many people declare the sales somewhere in mid-year, through Might and 06. In addition they supply beneficial discount approximately 20-40% for you Hermes belt UK to entertain your buyers to obtain a lot more handbags from 1 proceed. Although getting the developer handbags, you have to be distinct with the prerequisites and also style. Remember the essential shade choice and magnificence from the bag that you'd like to obtain. At most of these shops you may get good reductions on your invest in along with a best customer satisfaction likewise. Online retailers can also be a great resource where you could obtain their own preferred handbags inside very economical price. With the coming of e-commerce it offers right now turn out to be to pick your much-loved product along with genuineness in addition to promise. Alike shops, these online retailers in addition provide a chance to pick out sought after handbags from your broad sounding product range and the transaction herewith. Searching through an online retail store is usually creating a variety of add-ons in researching towards the regular function regarding looking.Branded handbags may also be in the large requirement today. That's why you can even for your printed services which enjoy a throughout the world standing throughout offering luxurious handbag, for a good purpose. Their items are usually of high quality given that they work with excellent resources as well as craftsmanship. In the marketplace right now classy and cheap handbags variety is definitely widely available in a ton of styles and colors. This is why most of these bags are usually in bigger demand. Normally, designer handbags tend to be throughout the world recognized for their quality stitching and stylish appears to be. Any time you visit obtain a couple of cheap handbags as well as custom made handbags, it is recommended to ask if the property owner will give you good quality in addition to ensure for that items.When you might be investment a lot of profit at wholesale prices designer handbags, it is possible to absolutely possess worthwhile results. However, you need to make sure that you buy these kind of designer handbags by trustworthy online merchant whom offer with full warranty and with no hidden fees. A certainly said contrast between the real along with the fake custom stuffs should be number one main concern.
#9 | coryd172 dnia luty 23 2017 22:20:34
Air Max 2016
Nike Air Max 90 womens white
Air Max 90 yeezy
neon Air Max 95
grey Nike Air Max
Nike Air Max 90 men
white Nike Air Max 2014
Air Max 2015 mens
2009 Nike Air Max
Air Max1
Nike Air Max 1997
Nike Air Max 90 ice wolf grey
1990 Air Max
Nike Air Max 2014 sale
cheap Nike Air Max 2015
AirMax Nike
toddler Air Max 95
Air Max 1 atmos
Air Max 90 moon landing
liquid gold Nike Air Max
Nike Air Max for toddlers
Air Max hyperposite
Air Max lunar90 moon
Nike Air Max tempo
best Nike Air Max
all black Air Max 1
Nike Max thea
2014 Air Max womens
blue Air Max 2014
neon Nike Air Max
Nike Air Max 1 lunar
Nike Air Max 2015 black
Nike Air Max 90 essential womens
Nike Air Max bw
women Air Max 2014
Nike Air Max 1 gpx
Air Max 1 white
Nike Air Max griffey 2
Nike Air Max custom
Air Max for girls
Nike Air Max flyknit 2015
all Air Max shoes
Nike Air Max 90 neon pink
Nike Air Max for mens
Nike Air Max shoes for women
Nike Air Max id
Nike white Air Max
Air Max shoes for sale
Nike Air Max tn mens
toddler Air Max 90
Nike Air Max 90 hyperfuse red
Air Max 1 breathe
Air Max effort tr
Nike Air Max baseball cleats
kids Air Max 95
Air Max tennis shoes
Air Max green
all blue Nike Air Max
Air Max 95 og
Nike Air Max 2 strong
Air Max 90 breathe
women Air Max 90
Air Max 90 usa red
Nike Air Max excellerate 3
Air Max plus for sale
Nike Air Max mens 2014
customize Air Max
Nike Air Max 90 essential black
womens Nike Air Max tailwind 6
Nike Air Max 2015 white
Nike Air Max paris
Nike Air Max 2015 men
black and grey Air Max
Nike Air Max 90 id
Air Max 90 id
Nikes Air Max
Nike Air Max flywire
Air Max 1s
Nike Air Max boot
2011 Air Max
Nike Air Max grey
pink Nike Air Max 90
Nike Air Max 1 mid
neon Air Max 90 hyperfuse
Air Max 90 black and white
Nike Air Max 24 7
Nike Air Max lunar90 c3.0
all red Air Max 90 hyperfuse
orange Air Max 90
Nike Air Max 2014 cheap
1995 Air Max
liquid silver Air Max
Nike Air Max mens shoes
all red Air Max 1
fingertrap Air Max
Air Max 1 mid
red and black Nike Air Max
Nike Air Max 95 neon
Nike Air Max plus hyper blue
black and orange Air Max
griffey Max
Air Max thea black
white and black Air Max
Air Max ice red
Nike Air Max independence day
red Nike Air Max 90
flyknit Air Max womens
Nike Air Max 1 white
Nike Air Max 2013 cheap
womens Nike Air Max 90 black
Air Max camo
Nike Air Max for sale
Nike Air Max women 2014
mint green Air Max
Nike Air Max day
black Nike Air Max 2014
Nike Air Max 90 hyperfuse neon pink
Nike womens flyknit Air Max
new Air Max 95 2014
Air Nike Max
Nike Air Max thea mens
custom Nike Air Max
liquid gold Air Max
Air Max boot
all pink Nike Air Max 90
Nike Air Max all white
Nike Air Max 95 bb
Nike Air Max1
Nike Air Max for womens 2014
Nike Air Max 2014 kids
Nike Air Max for girls
Air Max 90 usa
womens Nike Air Max 1
Nike Air Max 2013 black
all Air Max models
Air Max 2014 women
Air Max 95 dyn
Nike Air Max for cheap
Nike Air Max uptempo 97
red and black Air Max
Air Max 90 2007
Nike Air Max one
red october Air Max
Air Max 95 glow in the dark
Air Max london
Air Max 90 gs hyper pink
Air Max lunar90 sp
Air Max 90 hyperfuse solar red
Max 1
Nike Air Max tr
orange Air Max
2013 Air Max mens
orange Air Max 95
kids Air Max 90
Air Max force
Air Max 1 paris
Nike Air Max lunar90 sp moon landing
Nike Air Max 90 breathe
Air Max 95 doernbecher
Air Max 95 womens
pink Air Max 2014
Nike Air Max 1 sneakerboot
Nike Air Max 14
Air trainer Max 94
solid color Air Max
black and gold Air Max
denim Air Max 90
Nike Air Max excellerate
Nike Air Max 2014 boys
Nike Air Max mens running shoes
Air Max lunar90 moon landing
Nike Air Max 2014 womens sale
Nike Air Max lunar90 premium
Nike Max Air vapor
pink Air Max 95
Nike Air Max 95 no sew
Nike Air Max penny 1 for sale
Nike Air Max 2014 white
Nike Air Max 90 black and red
Nike Air Max lebron
Nike Air Max 2015 release
infant Air Max
Air Max 2014 blue
2015 Air Maxes
new Nike Air Max 2014
Nike Air Max sensation
Nike Air Max light essential
Nike Air Max 90 boys
Nike Air Max trainers
Nike Air Max blue and white
Air Max 1 jacquard
Nike womens Air Max 90
discount Air Max
Air Max 1 leather
Air Max premiere
Nike Air Max black and pink
discount Air Max shoes
Air Max id
Nike Air Max 90 denim
Nike Air Max warranty
mens Nike Air Max 95
Nike Air griffey Max ii
#10 | coryd172 dnia luty 24 2017 00:27:33
Nike Air Max shoes
Nike Air Max 90 og
Nike Air Max 90 black and white
Air Max 95 dynamic flywire
Air Max thea jacquard
Nike Air Max light essential
Nike Air Max gray
Nike Air Max 90 hyperfuse neon pink
Nike Air Max 1 red
Air Max 2014 red
Nike Air Max goadome acg boot
Nike Air Max 1 mid
Nike womens Air Max 90
Nike Air Max 2014 grey
liquid silver Air Max
Nike flyknit Air Max review
black and grey Air Max
girl Nike Air Max
Air Max 90 ice red
Air Max 90 men
Air Max london
Air Max 1 hyperfuse
Nike Air Max 90 black and grey
all black Nike Air Max 95
Nike Air Max tn plus
Nike Air griffey Max ii
Air Max 90 safari
Nike Air Max hot pink
Nike Air Max 90 infrared 2015
Nike Air Max tailwind 4
griffey Max
Air Max orange
Nike Air Max 1995
customize Air Max 90
Air Max roshe
Air Max retro
Nike Air Max 90 essential black
neon green Air Max
mens Nike Air Max 2014 running shoes
Air Max 90 sneaker boot
Nike Air Max red and black
Nike Air Max 2015 mens shoes
Nike Air Max pillar
Nike Air Max run lite
lunar Air Max
independence day Air Max
Nike flyknit Air Max 2015
all Air Max models
Nike Air Max 2013 cheap
Nike Air Max 1 essential midnight navy
Air Max 95 men
Nike Air Max blue and white
Nike Air Max 90 id
Air Max 90 hyperfuse infrared
2014 mens Nike Air Max
Nike Air Max 90 grey
mint green Air Max
custom Nike Air Max 90
Air Max premium
Nike Air Max 95 no sew
2014 Air Max shoes
white Air Maxes
Nike Air Max 2014 white
Air Max 97 for sale
Nike Air Max classic
Air Max on sale
Air Max 2014 women
grey Air Max
grey Air Max 95
Nike Air Max boot
Nike Air Max 90s
2015 Air Max womens
2015 womens Air Max
Nike Air Max 2003
Air Max defy
Nike Air Max tempo
orange Air Max
2015 Nike AirMax
Air Max 90 id
Nike Air Max woman
Air Max 90 neon pink
white Air Max womens
Nike Air Max stutter step 2 basketball shoes
Air Max 1s
neon Air Max 90 hyperfuse
Nike griffey Max
Air Max kids
Air Max 90 usa
Air Max 95 neon green
flyknit Air Max womens
Nike Air Max all white
womens Nike Air Max 90 pink
Air Max 2014 black
Nike Air Max lebron 11
Nike AirMax black
Nike Air Max for girls
Air Nike Max
flyknit Air Max multicolor
Nike Air Max 2
Air Max 90 sale
girl Air Max
hyperfuse Air Max
Nike Air Max 14
Nike Air Max baseball cleats
tn Air Max
mint Air Max
lebron Air Max low
discount Air Max
Nike Air Max triax 94
mens Nike AirMax
Nike Air Max plus hyper blue
Nike Air Max on sale
kids Air Max 90
Nike Air Max dt 96
Nike Air Max torch
Air Max grey
Air Max 90 orange
Nike Air Max warranty
Nike Max Air vapor
Air Maxes 2015
cheap Nike Air Max 1
pink Nike Air Max 2013
Nike Air Max 2013 mens white
Air trainer Max 94
orange and black Air Max
Air Max for girls
Air Max force
Air Max 1 prm
navy blue Nike Air Max
2015 Air Maxes
Nike Air Max 90 hyperfuse premium
grey Air Max 90
Air Max 90 breathe
90s Air Max
Nike Air Max 95 neon
2014 Air Max womens
Air Max uptempo 95
Nike Air Max 2014 blue
Nike Air Max 1997
liquid gold Nike Air Max
cheap Nike Air Max womens
atmos Air Max 90
Nike Air Max 97 hyperfuse
Air Max 1 paris
Nike Air Max trainers
Air Max 95 white
Air Max 1 jacquard
Air Max 2014 blue
Nike Air Max custom
Air Max shoes for sale
Nike Air Max 95 release dates
infant Air Max
red Air Max 2013
all Air Max shoes
Air Max 90 2007
white Air Max 90 womens
baby Nike Air Max
Air Max 2007
Air Max 2015 black
Nike AirMax thea
all black Air Maxes
Nike Air Max 2015 women
black and gold Air Max
Air Max cb 94
Nike Air Max 24 7
Nike Air Max 95 black
Nike tn Air Max plus
Nike 2013 Air Max
blue Nike Air Max 2014
Air Max floral
Nike mens Air Max 2014 running shoes
custom Nike Air Max
Air Max womens 2014
Nike Air griffey Max 1 for sale
Nike Air Max mens running shoes
Nike Air Max 2014 for sale
Nike Air Max thea black white
cheap Nike Air Max 2014
AirMax95
Nike Air Max 1 liquid gold
Nike Air Max 90 blue and white
Nike Air Max bw
mens Nike Air Max 1
2015 Nike Air Max mens
Air Max ltd black
best Nike Air Max
Nike Air Max for toddlers
Nike Air Max shoes for men
Nike Air Max tn mens
black and white Air Max 90
Nike Air Max 90 neon pink
all red Air Max 90 hyperfuse
womens Nike Air Max tailwind 6
Nike mens Air Max 90
new Air Max 95 2014
Nike Air Max 90 men
Nike Air Max 95 blue
2014 womens Nike Air Max
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Reklamy
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przedszkole Krasnoludki
Rok Szkolny 2009/2010
Rok Szkolny 2010/2011
Rok Szkolny 2011/2012
Rok Szkolny 2012/2013
Facebook
Kanały RSS
RSS Komentarze: gałąź
RSS Komentarze: kategoria

RSS News
RSS Komentarze
RSS Forum
RSS Artykuły
RSS Zdjęcia
RSS Linki
Polecamy
PUBLIKACJE NAUCZYCIELIStrony Nauczycieli
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Wygenerowano w sekund: 0.13 22,080,509 unikalne wizyty